YaDaH – uwielbienie Boga tańcem

Międzynarodowa Szkoła Uwielbienia Ruchem i Tańcem

Pozvání

Zveme Vás na polsko-česko-slovenskou Školu modlitby a uctívání pohybem a tancem. Věříme, že se Bůh pohybuje mezi národy. Toužíme proto stanout společně jako naše národy a učit se v jednotě hledat Jeho přítomnost a dovolit mu, aby se pohyboval v nás a skrze nás. Aby přišla vláda Jeho království a aby se Jeho vůle děla v našich národech na zemi tak jako v nebi. Chceme se učit jak být světlem světa a solí této země a přinášet Jeho slávu do našich národů v našich národech právě v tomto čase. Zveme všechny, kteří chtějí poznat modlitbu a uctívání Boha pohybem a tancem a kteří chtějí zakoušet proměňující Boží přítomnost a taky vejít hlouběji v duchovní a prorocký rozměr pohybu a tance, když následujeme toho nejlepšího učitele, Ducha Svatého.

 
Budeme se učit, jak se společně otevírat na Jeho přítomnost a následovat Jej a vcházet hlouběji v uctívání, které je zaměřené pouze na něj. V rámci Školy uctívání pohybem a tancem budeme odhalovat biblické kořeny tance, duchovní význam pohybu i gest, vyjádření modlitby tělem, význam vlajek i praporů v bibli a taky biblickou symboliku barev.

Ps. 117

"Chvalte Pána všechny národy, vzdávejte mu chválu všichni lidé. Neboť Jeho milosrdenství je nad námi, A jeho věrnost trvá na věky.Haleluja"

quote-light.png

Niektóre z poruszanych tematów:

Některá témata:

– identita chváliče
– tanec a význam gest v bibli
– tanec v komůrce, ve skrytu, tanec jako ovoce intimního setkání s Bohem
– tělo jako svatyně Ducha svatého
-duchovní význam tance i gest
– význam praporů v Písmu svatém
– symbolika barev v Písmu svatém
– používání vlajek a praporů v uctívání
– prorocký tanec- tanec v Duchu
– proklamace i ohlašování pohybem a gestem, autorita věřícího
– pohyb a tanec v přímluvě a v duchovním boji
– tanec jako nástroj v evangelizaci
– židovský tanec
– tanec ve skupině, spolupráce mezi hudební a taneční skupinou
– tanec v osobním kontextu, v Církvi a v národech
– modlitba a ohlašování tancem v kontextu posledních časů a v Izraeli

Miejsce szkoły:
 
1 zjazd – 5 luty :
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”. Cieszyn ul. Rynek 12
2 – 6 zjazd marzec-czerwiec :
 Dom Kultury „Strzelnica” w Czeskim Cieszynie lub  sala gimnastyczna w Szkole nr. 1 w polskim Cieszynie. 
Miejsce zależy od obowiązujących przepisów sanitarnych. 
 
Możliwość noclegów w polskim Cieszynie:
⦁ Szkolne schronisko Młodzieżowe w Cieszynie, ul Błogocka 24
20 – 35 zł /os
http://www.ssm.cieszyn.pl/cennik
⦁ Gościniec Cieszyński
35- 75 zł /os
http://czasnawypoczynek.pl/Noclegi,Cieszyn,E021829,Gościniec+Sportowy
⦁ Wyższa Brama Hotel
50- 80 zł /os
http://www.urlopwpolsce.pl/cieszyn/wyzszabrama/
⦁ Dworek Cieszyński
100 – 140 zł /os
http://dworek-cieszynski.pl/noclegi.html
⦁ Hotel Liburnia
https://liburniahotel.pl/pokoje-hotel/
195 zł /os
 
Organizatorzy:
YaDaH
MDM- Międzynarodowy Dom Modlitwy Cieszyn/Czeski Cieszyn
 
 
Zapraszamy sedecznie  🙂
Ilość miejsc ograniczona

Zápis do školy

Uvidíme se tam!

Dorota Herok

— taneční modlitba

Již 21 let se zabývá uctíváním a modlitbou tancem, q taky tancem izraelským. Jejím hlavním poselstvím je intimita s Bohem a taky prorocké uctívání uctívání tancem a pohybem, s využitím vlajek i biblického významu barev. Vedla hodně tanečních projektů a vyučovala na téma uctívání tancem a taky vedla tanec a workshopy na různých konferencích, školách uctívání, v domech modlitby na mnoha místech v Polsku i v zahraničí / mezi jinými v Izrael, v Anglie, Panama, Finsko, Německo, Ukrajina, Česko, Slovensko/.  V průběhu let vycvičila mnoho tanečníků, vedoucích tance a taky pomohla mnoha společenstvím i Církvím ustanovit službu uctívání tancem. Poslední roky je taky zapojena do vedení tance na mezinárodních konferencích v Izraeli (All Nation Convocation Jerusalem, Succot Celebration Conference Jerusalem). V Jeruzalémě taky spolupracuje s různými vedoucími tance z různých národů. Spolupracovala mezi jinými se skupinou TGD, Misja 22:22 Piotra Plechy. Vedla tanec uctívání s vlajkami během posledních sedmi setkání mladých LEDNICA 2000, během Světových dní mládeže v Krakově, koncertu „Bůh s Tebou počítá SDM, „JSME SPOLU” nahraného přes TVP, koncertu ” Polsko pro Panamu” během SDM v Panamě, a taky koncertu ” Chvála Jemu” v Lodzi. Je taky učitelem a choreografem židovského a izraelského tance, vede taneční skupinu „Klezmer” v polském Těšíně. Je absolventkou Křesťanské školy pantomimy, herectví a tance.

Jakub Herok

— uctívání

Kytarista, vedoucí uctívání, který své nadšení pro Krista projevuje hudbou a zpěvem, učitel Božího slova. Je autorem 5 CD s uctíváním ” Clay uwielbienie”. Je také tvůrcem několika sérií krátkometrážních evangelizačních animovaných filmů.

Helena Kalabova

— taniec proroczy

W sluzbie uwielbienia od 25 lat. Przez te lata usługiwała proroczym przekazem modlitwą i tańcem na wielu konferencjach i w domach modlitwy w Czechach i za granicą( m.inn. Izrael, Polska, Slowacja, Niemcy)

Helena przez 8 lat mieszkala w Kielcach gdzie Bóg ją posłał, aby jako jedna z pierwszych przyniosła wizje proroczego uwielbienia i wstawiennictwa tańcem do Polski.

Polska była i jest jej duchowym domem gdzie mogla wzrastać w powołaniu proroczego uwielbienia i modlitwy przez wiele lat. Polska tez stała się dla niej drzwiami do Jerozolimy, gdzie zaczęła odkrywać temat znaczenia modlitwy w kontekście czasów ostatecznych w narodach i Izraelu.

Jedna z pionierek tańca proroczego w Czechach i w Polsce. Jest inspiracją dla wielu jak być zakochaną w Jezusie i deklarować z autorytetem Jego królestwo na ziemi.

Jej pragnieniem jest by być tą, która Boga uwielbia w Duchu i prawdzie razem z Innymi i pielęgnować relację z Jezusem i zachwycać się Nim.

Marcin Boczek

— láska skrze tanec

Uctíváním tancem s vlajkama se zabývá už více než 19 let. Sloužil modlitbou i uctíváním tancem na mnoha konferencích a v domech modlitby. Inspiruje mnoho mužů v Polsku, jak ohlašovat a přimlouvat se gesty a tancem s vlajkama, a taky jak být Božím bojovníkem zamilovaným do Krista. Jeho vášní je opravdové zjevení né toho, co pro Boha děláme, ale zjevení toho, Komu sloužíme a před Kým stojíme. V každodenním životě se zabývá řezbou do dřeva. Je manželem a otcem dvou dětí.

Link pro svědectví Christine:

Christine i Sodapop Jeanville

— prorocké umění a kreativita pro Boží královstv

Profesionální tanečníci a choreografové z Francie. Jejich vizí je navrácení umění a kreativity vedeného Duchem Svatým zpět do Božího království. Jsou zakladateli „Machol danser la Vie Ministry” a taky uměleckého Domu modlitby v Lyonu, který je propojen s Jeruzalémem.
Christine tančila v opeře v německém Hanoveru. V roce 1994 zažila kontuzi, ale byla z ní nadpřirozeně uzdravena, jak fyzicky, tak i emocionálně. Po této zkušenosti se rozhodla svůj tanec plně odevzdat Bohu a tančit jenom pro něj. Lidé, kteří se dívají na její tanec, zakoušejí duchovní, emocionální i fyzické uzdravení.
SODAPOP je jedním z průkopníků hip-hopu ve Francii. Na vrcholu své taneční kariéry se setkal s Ježíšem a změnil celý svůj životní styl tak, aby mohl radiálně následovat Boha.
V roce 2005 založili „Machol Danser la Vie „, kterého cílem je prosazování života v Duchu, odpočinku, i pohybování se v Duchu Svatém a taky vyzbrojení Církve, aby byla nevěstou připravenou na Jeho příchod.  Působí ve více než 30 zemích, a zakládají školy Machol po celém světě..
„Dancer la Vie” znamená více než jen připravená taneční choreografie na pódiu nebo lekce za zavřenými dveřmi v tanečním studiu…….Je to autentický způsob dýchání, milování, vnímání, doteku a taky oslavování každé chvíle, dokonce i tam, kde ještě můžou být nějaké obavy nebo možná omezení nebo postižení. Stačí udělat pár kroků na ulici, podívat se na svět a uvolnit vnitřní „propojený” úsměv……
Christine Jeanville.
dorota-jakub-herok-uwielbienie tancem-hq (19)

Rem Reddite

— Mus ii sit error

Vulncre at eos materias ad eu louor qui amet arcui. Unde fames sem solenni qui typi eos ad nam si modo purus ullo este. 

Sed Excepto

— Cum ii tot rerum

Vulncre at eos materias ad eu louor qui amet arcui. Unde fames sem.

dorota-jakub-herok-uwielbienie tancem-hq (8)

Zápis do školy

Uvidíme se tam!

Napisz do nas