YaDaH – uwielbienie Boga tańcem

Międzynarodowa Szkoła Uwielbienia Ruchem i Tańcem

Zveme Vás

Zveme Vás na polsko-česko-slovenskou Školu modlitby a uctívání pohybem a tancem. Věříme, že se Bůh začíná jednat v našich národech. Toužíme se jako jednotlivé národy postavit před Bohem, hledat Jeho přítomnost a dovolit mu jednat v nás i skrze nás. Aby zavládlo Jeho království, stala se Jeho vůle jako v nebi, tak i na zemi, v našich národech. Chceme se učit jak být světlem pro tento svět a solí pro tuto zem, nesouce Jeho slávu do našich národů. Obzvláště v tomto čase.
Zveme všechny, kteří chtějí poznat modlitbu a uctívání Boha pohybem a tancem a kteří chtějí zakoušet proměňující Boží přítomnost a taky vejít hlouběji v prorocký rozměr pohybu a tance následujíce toho nejlepšího učitele, Ducha Svatého.

Budeme se spolu učit, jak se otevírat na Jeho přítomnost i společně jej následovat, vcházet hlouběji v uctívání, které je zaměřené pouze na něj. V rámci Školy uctívání pohybem a tancem budeme odhalovat biblické kořeny tance, duchovní význam pohybu a gest, jak se modlit tělem, význam vlajek a praporů v bibli a taky biblickou symboliku barev.
 

Ps. 117

"Chvalte Pána všechny národy, vzdávejte mu chválu všichni lidé, neboť jeho milosrdenství je nad námi, a jeho věrnost trvá na věky.Haleluja"

quote-light.png

Některá témata:

 • identita chváliče
 • tanec a význam biblických gest
 • tanec v komůrce, ve skrytu
 • tanec jako ovoce intimního setkání s Bohem
 • tělo jako svatyně Ducha svatého
 • duchovní význam tance a gest
 • význam praporů v Písmu svatém
 • symbolika barev v Písmu svatém
 • používání vlajek a praporů v uctívání
 • prorocký tanec- tanec v Duchu
 • proklamace i ohlašování pohybem a gestem, autorita věřícího
 • pohyb a tanec v přímluvě a v duchovní válce
 • tanec jako nástroj v evangelizaci
 • židovský tanec
 • tanec ve skupině, spolupráce mezi hudebníky a tanečníky
 • Duch svatý jako ten, který tvoří
 • tanec v osobním kontextu, v Církvi a v národech
 • modlitba a ohlašování tancem v kontextu posledních časů a v Izraeli

Školu budou vést Jakub a Dorota Herokovi a také pozvaní hosté:
Christine a Sodapop Jeanville z Francie
Marcin Boczek z Polska

Celá škola se uskuteční během 6 setkání od února do června v polském i v českém Těšíně. Setkání se budou konat vždy v sobotu od 10.00 hod. do 20.00 hod. Ubytování a strava bude ve vlastní režii. Je hodně možnosti ubytování v polském Těšíně vpřijatelných cenách.

Místo konání:

Tělocvična 1. Základní školy v polském Těšíně nebo Kulturní dům „Střelnice” v Českém Těšíně.Místo konání jednotlivých setkání školy bude upřesněno s předstihem.

Celá škola tvoří programový celek, proto není možné se připojit ke škole v průběhu jejího trvání. Možnost připojení ke škole pouze v případě svolení vedoucích školy.

Plánované termíny školy:
4. únor, 4. březen, 1. duben, 22. duben, 27. květen a 10. červen

Cena za celou školu:
4400 Kč do 19.ledna
4800 Kč do 26.ledna
5100 Kč do 2.února

Platba nezahrnuje ubytování a stravu. Ubytování a strava není zajištěna.

Možnost ubytování v polském Těšíně :

⦁ Szkolne schronisko Młodzieżowe w Cieszynie, ul Błogocka 24
140 – 200 Kč /os
http://www.ssm.cieszyn.pl/cennik
⦁ Gościniec Cieszyński
200- 400 Kč /os
http://czasnawypoczynek.pl/Noclegi,Cieszyn,E021829,Gościniec+Sportowy
⦁ Wyższa Brama Hotel
270- 440 Kč /os
http://www.urlopwpolsce.pl/cieszyn/wyzszabrama/
⦁ Dworek Cieszyński
550 – 770 Kč /os
http://dworek-cieszynski.pl/noclegi.html
⦁ Hotel Liburnia
https://liburniahotel.pl/pokoje-hotel/
1000 Kč /os

Možnost ubytování v Českem Těšíně :

https://www.hotelpodzelenou.cz/
http://hotel-central.cz/cs/uvodni-stranka/
https://hotel-piast.hotel.cz/

Organizátoři:
YaDaH – www.yadah.com.pl
MDM – Mezinárodní Dům Modlitby Cieszyn / Český Těšín

Srdečně zveme
Omezený počet účastníků!

Dorota a Jakub Herokovi slouží společně ve službě uctívání už 21 let. Jsou zakladateli služby YaDaH. Vedli uctívání i vyučování na mnoha konferencích, školách uctívání a v domech modlitby jak v Polsku tak i v zahraničí. Jakub je vedoucím uctívání, Dorota slouží v modlitbě tancem. Nesou vizi prorockého uctívání písní, zvukem i pohybem. Jsou zakladateli Školy uctívání tancem.

Zápis do školy

Uvidíme se tam!

Dorota Herok

— Modlitba tancem

Již 20 let se zabývá uctíváním a modlitbou tancem i židovským tancem. Jejím hlavním poselstvím je intimita s Bohem a taky prorocký rozměr uctívání tancem a pohybem, s využitím vlajek i biblického významu barev. Vedla hodně tanečních projektů a vyučovala na téma uctívání tancem a taky vedla workshopy na různých konferencích, Školách uctívání a v Domech modlitby na mnoha místech v Polsku i v zahraničí / mezi jinými v Izraeli, v Anglii, v Panamě, ve Finsku, Německu, na Ukraině, v Čechách i na Slovensku/  V průběhu let vytrénovala mnoho tanečníků, vedoucích tance a taky pomohla mnoha společenstvím i Církvím ustanovit službu uctívání tancem.

Poslední roky je taky zapojena do vedení tance na mezinárodních konferencích v Izraeli (All Nation Convocation Jerusalem, Succot Celebration Conference Jerusalem). V Jeruzalémě taky spolupracuje s různými vedoucími tance z různých národů. Spolupracovala mezi jinými se skupinou TGD, Misja 22:22 Piotra Plechy. Vedla tanec uctívání s vlajkami během posledních sedmi setkání mladých LEDNICA 2000, během Světových dní mládeže v Krakově, koncertu „Bůh s Tebou počítá SDM, „JSME SPOLU” nahraného přes TVP, koncertu ” Polsko pro Panamu” během SDM v Panamě, a taky koncertu ” Chvála Jemu” v Lodzi. Je taky učitelem a choreografem židovského a izraelského tance, vede taneční skupinu „Klezmer” v polském Těšíně. Je absolventkou Křesťanské školy pantomimy, herectví a tance.

Jakub Herok

— Uctívání

Kytarista a vedoucí uctívání, který své nadšení pro Krista projevuje hudbou a zpěvem, učitel Slova božího. Je autorem 3 CD s uctíváním ” Clay uwielbienie”, spoluautor audiobooku ” Prorocké uctívání”. Filmový producent (Clay Qb), a mezi jinými tvůrce krátkometrážních filmů Glupi Madry Film i Stopstart.

Marcin Boczek

— uctívání tancem

Uctíváním tancem s vlajkama se zabývá už více než 19 let. Sloužil modlitbou a uctíváním na mnoha konferencích a v Domech modlitby. Je inspirací pro hodně mužů v Polsku, jak ohlašovat a přímluvně se modlit skrze gesta a tanec s vlajkama, a taky jak být Božím bojovníkem zamilovaným do Krista.
Jeho vášní je opravdové zjevení né toho, co pro Boha děláme, ale toho, před kým stojíme a komu sloužíme.
V každodenním životě se zabývá řezbou do dřeva. Je manželem a otcem 2 dětí.

„Danser la vie” je mnohem víc než jen taneční choreografie na pódiu nebo na lekci v tanečním studiu za zavřenými dveřmi… Je to autentický způsob dýchat, milovat, starat se, dotýkat se a oslavovat každý okamžik přímo tam Obvykle se jedná o drogy a případná omezení a zranění. Starý muž jde do ulic, připojte se ke světu a uvolněte se uvnitř „usmívajícího se“…“ Christine Jeanville odkaz na Kristýnin certifikát:

Christine i Sodapop Jeanville

— PROROCKĚ UMĚNÍ A KREATIVITA PRO BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ

Profesionální tanečníci a choreografové z Francie. Jejich vizí je navrácení umění a kreativity vedeného Duchem Svatým zpět do Božího království. Jsou zakladateli „Machol danser la Vie Ministry” a uměleckého Domu modlitby v Lyonu, který je propojen s Jeruzalémem. 
Christine byla profesionální tanečnicí v opeře v německém Hanoveru. V roce 1994 zažila kontuzi, ale byla z ni nadpřirozeně uzdravena, jak po fyzické, tak po emocionální stránce. Po této zkušenosti se rozhodla svůj tanec plně odevzdat Bohu a tančit jenom pro něj. Ti, kteří sledovali její tanec zakoušeli duchovní, emocionální i fyzická uzdravení.
SODAPOP je jedním z průkopníků hip-hopu ve Francii. Na vrcholu své taneční kariéry se setkal s Kristem a změnil celý svůj životní styl tak, aby mohl radiálně následovat BohaV roce 2005 založili „Machol Danser la Vie „, kterého cílem je prosazování života v Duchu, odpočinku, i pohybování se v Duchu Svatém a taky vyzbrojení Církve, aby byla nevěstou připravenou na Jeho příchod.  Více než 30 let působí po celém světě a zakládají školy Machol.
dorota-jakub-herok-uwielbienie tancem-hq (19)

Rem Reddite

— Mus ii sit error

Vulncre at eos materias ad eu louor qui amet arcui. Unde fames sem solenni qui typi eos ad nam si modo purus ullo este. 

Sed Excepto

— Cum ii tot rerum

Vulncre at eos materias ad eu louor qui amet arcui. Unde fames sem.

dorota-jakub-herok-uwielbienie tancem-hq (8)

Zápis do školy

Uvidíme se tam!

Napisz do nas